Hankkeen esittely

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa kehitetään valtakunnallisessa yhteistyössä omistajanvaihdokseen liittyvää osaamista, jonka tuloksena syntyy

  • työelämälähtöisiä uusia tuotekokonaisuuksia
  • uusia, kehitettyjä ja täydennettyjä syvään kumppanuuteen perustuvia verkostoja
  • uusia kysyntälähtöisiä toimintamalleja.

Hankkeessa hyödynnetään ja otetaan aktiivisesti käyttöön uusia tieto- ja viestintätekniikan ratkaisuja työskentelyn tuloksien levittämiseksi ja tuloksekkaan hanketyöskentelyn vahvistamiseksi.

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti omistajanvaihdostilanteessa olevat yritykset ja ammatinharjoittajat, yritystoiminnasta luopumassa olevat yrittäjät ja näiden yritysten henkilöstö. Lisäksi kohderyhmänä ovat hankkeessa mukana olevat oppilaitokset ja heidän henkilöstönsä, yrittäjyyttä harkitsevat henkilöt sekä hankkeen yhteistyöverkostojen jäsenet ja toimijat.

Hankkeen rahoitus

Hanketta rahoittaa 2014 - 2015 Pirkanmaan ELY-keskus.